HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRƯỜNG BÁN TRÚ

Cung cấp đầy đủ các phân hệ giúp bạn dễ dàng quản lý các hoạt động trong trường nhanh và chuẩn xác nhất

ĐĂNG NHẬP

Sử dụng tài khoản đã cung cấp:

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRƯỜNG BÁN TRÚ

Tổng đài hỗ trợ khách hàng:19004679

Điện thoại: 0246.328.5781 - 0243.381.7979 - Email: edutech.hn@gmail.com

Hướng dẫn đăng nhập hệ thống:

- Quy tắc đặt tên đăng nhập cấp trường: BậcHọcTênTrường.TênHuyện việt không dấu.

- BậcHọc bao gồm: MN, TH, THCS, TH-THCS. Ví dụ:

+ Mầm non Phát Triển Việt, thuộc quận Hoàng Mai => MNPhatTrienViet.HoangMai

+ Tiểu học Phát Triển Việt, thuộc quận Hoàng Mai => THPhatTrienViet.HoangMai

+ THCS Phát Triển Việt, thuộc quận Hoàng Mai => THCSPhatTrienViet.HoangMai